Rzymskokatolicka Parafia Garnizonowa św. Jerzego, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 1
 


Serwis wykorzystuje do swojego działania mechanizm plików cookies. Ustawienia plików cookies można definiować w używanej przeglądarce.


Historia parafii

1945  8 maja kościół zostaje przekazany z rąk ewangelików duszpasterstwu katolickiemu Garnizonu Sopot na ręce ks. mgr Jerzego Dunina, kapelana Duszpasterstwa Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i poświęcony Św. Jerzemu. Kapelan obejmuje jako plebanię budynek Dworu Szwedzkiego.
Od października kościół św. Jerzego służy jako kościół szkolny (w 1957r. duszpasterstwo przenosi się do Gwiazdy Morza jako kościoła większego, zdolnego pomieścić niemal 1000-osobową grupę uczniów). Ks. mgr Paweł Matulewicz, repatriant z Wilna, zostaje prefektem w Państwowym Gdańskim Gimnazjum i Liceum Handlowym w Sopocie.
1946  W styczniu ks. Matulewicz obejmuje mieszkanie przy ul. Czyżewskiego 6/2. Tu urządza również plebanię i kancelarię parafii terytorialnej.
Od lutego z posługą duszpasterską dojeżdża z Wrzeszcza ks. mjr Stanisław Kałuża. Po odejściu ks. Jerzego Dunina tymczasowo kościół obsługuje ks. kpt. Barański.
1947  15 października Administrator Apostolski ks. Andrzej Wronka eryguje parafię św. Jerzego. Tymczasowym zarządcą kościoła zostaje ks. dziekan Władysław Łęga, proboszcz Gwiazdy Morza. Ks. prefekt Paweł Matulewicz zostaje administratorem parafii św. Jerzego.
1948  Probostwo Garnizonu Sopot obejmuje ks. mjr Stanisław Kałuża (do 1952r.). Powstają dwa organizmy - parafia wojskowa Garnizonu Sopot i parafia terytorialna, obie pod wezwaniem św. Jerzego.
1949  23 listopada ks. Władysław Łęga wizytuje parafię (wizytacja dekanalna).
1953  Proboszczem Garnizonu Sopot zostaje ks. mjr Franciszek Wojtyło (do 1956r.).
1954  27 kwietnia ks. Władysław Łęga wizytuje parafię (wizytacja dekanalna).
29 sierpnia ks. prałat Roman Szemraj, Generalny Dziekan Wojska Polskiego, dokonuje poświęcenia głównego ołtarza z obrazem św. Jerzego.
1955  26 maja ks. Jan Cymanowski wizytuje parafię (wizytacja kanoniczna).
1956  Parafia terytorialna zyskuje wikariusza w osobie ks. Alfonsa Pluskowskiego.
1957  Proboszczem Garnizonu Sopot zostaje ks. ppłk Wiktor Kłosowicz (do 1965r.).
Ks. Kłosowicz obejmuje opiekę duszpasterską nad Szpitalem Wojskowym w Gdańsku-Oliwie (dotąd posługiwali tam oliwscy Cystersi).
1958  23 kwietnia ks. Władysław Łęga wizytuje parafię (wizytacja dekanalna).
1959  Procesję Bożego Ciała ulicami Sopotu (po raz pierwszy od kościoła św. Michała) prowadzi Biskup Lech Kaczmarek.
26 września z inicjatywy ks. Kłosowicza, dekretem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego kościół św. Jerzego otrzymuje drugi tytuł - Matki Bożej Częstochowskiej.
1960  26 sierpnia ks. płk Roman Szemraj, Generalny Dziekan Wojska Polskiego, dokonuje poświęcenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (wykonanego przez Carlottę Bologne z Krakowa) umieszczonego w bocznym ołtarzu.
1961  26 listopada biskup Lech Kaczmarek wizytuje parafię (wizytacja kanoniczna).
1964  21 czerwca mszę św. prymicyjną (pierwszą po wojnie) odprawia ks. Jan Majder, ministrant, uczeń ks. Matulewicza.
1965  Proboszczem Garnizonu Sopot zostaje ks. ppłk Andrzej Wystrychowski.
1 lutego ks. ppłk Józef Samsonowicz dokonuje inspekcji parafii (inspekcja służbowa Probostwa Garnizonu Sopot).
22 listopada ks. Franciszek Grucza wizytuje parafię (wizytacja dekanalna).
1967  Kościół św. Jerzego przechodzi do Marynarki Wojennej. Jednocześnie ks. Andrzej Wystrychowski otrzymuje stopień komandora.
1970  30 stycznia biskup Lech Kaczmarek wizytuje parafię (wizytacja kanoniczna).
1971  8 grudnia ks. płk Julian Humeński, Generalny Dziekan Wojska Polskiego, dokonuje poświęcenia figury Matki Bożej Częstochowskiej przeniesionej ze statku m/s Batory, umieszczonej (po soborowej reformie liturgicznej) na bocznej ścianie, w miejscu dotychczasowego ołtarza z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.
1972  15 czerwca mszę św. prymicyjną odprawia parafianin, członek chóru, ks. Ryszard Rudziński.
1973  5 stycznia ks. płk Julian Humeński, Generalny Dziekan Wojska Polskiego, dokonuje poświęcenia figury Serca Pana Jezusa, umieszczonej na północnej ścianie kościoła (projekt: mgr W. Ostrzałek, wykonanie: W. Jędrzejczyk).
6 listopada ks. Franciszek Grucza wizytuje parafię (wizytacja dekanalna).
1973-76  Wykonanie witraży w prezbiterium oraz witraży w bocznych oknach z sylwetkami polskich świętych.
1976  12 sierpnia kościół wraz ze studzienką i plebanią zostaje wpisany do rejestru zabytków.
1977  Z okazji 30-lecia parafii Jezuici prowadzą Misje Eucharystyczne.
1978  18 maja ks. Franciszek Grucza wizytuje parafię (wizytacja dekanalna).
1980  28 stycznia mszę św. prymicyjną odprawia ks. Piotr Makiłła, ochrzczony w kościele św. Jerzego.
16 września biskup Lech Kaczmarek wizytuje parafię (wizytacja kanoniczna).
1981  Po latach przerwy procesja Bożego Ciała znów przechodzi głównymi ulicami Sopotu od kościoła Gwiazdy Morza.
1985  10 lutego mszę św. prymicyjną odprawia ks. Leopold Godniewicz.
15 września biskup Zygmunt Pawłowicz wizytuje parafię (wizytacja kanoniczna).
1987  12 czerwca Jan Paweł II przechodzi z molo ulicą Bohaterów Monte Cassino pod kościół św. Jerzego. Parafia wita Ojca Świętego.
1988  6 kwietnia parafia przeżywa nawiedzenie Matki Bożej w kopii cudownego Obrazu Jasnogórskiego.
1988  20 lipca mszę św. prymicyjną odprawia o. Janusz Maria Andrzejewski, dominikanin, do matury uczęszczający na religię do kościoła św. Jerzego.
1991  1 sierpnia Arcybiskup Tadeusz Gocłowski zmienia granice parafii - dochodzą ulice: al. Niepodległości (numery 763-789 oraz 764-788), Andersa (numery 1-11 oraz 2-12), Armii Krajowej (numery 86-94), Kościuszki (numery 1-5 oraz 2-4), Podjazd oraz Sikorskiego.
5 września odbywa się pogrzeb ks. ppłk. Emila Dybka (zmarłego 30 sierpnia).
6 października proboszczem parafii cywilno-wojskowej zostaje ks. kmdr por. Józef Kubalewski (do 1999r.). Ks. kanonik Paweł Matulewicz przechodzi na emeryturę.
1992  12 czerwca ks. kanonik Paweł Matulewicz przeżywa 60-lecie kapłaństwa.
Wikariuszami parafii terytorialnej zostają ks. Stanisław Jarzembski i ks. Andrzej Haase.
4 października biskup Zygmunt Pawłowicz wizytuje parafię (wizytacja kanoniczna).
1994  12 czerwca w Siódmą Rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Trójmieście na placu przed kościołem odbywa się uroczysta msza św. z udziałem kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej i władz miasta. Mszy przewodniczy Arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Prezydent Sopotu Jan Kozłowski dokonuje odsłonięcia pamiątkowej tablicy na ścianie kościoła.

Galeria zdjęć Galeria zdjęć - Siódma Rocznica pobytu Jana Pawła II

3 września kard. Henryk Gulbinowicz dokonuje poświęcenia figury św. Wojciecha.
1996  27 stycznia ma miejsce 50-lecie chóru św. Cecylii.
8 maja na placu przed kościołem odbywają się uroczystości peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej. Uroczystości te poprzedza nawiedzenie rodzin parafii przez Figurę Matki Bożej Fatimskiej. Pamiątką po tym nawiedzeniu jest Złota Księga zawierająca rodzinne wpisy.
22 czerwca Biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź mianuje ks. kmdr. por. Mariana Wydrę wikariuszem parafii św. Jerzego i kapelanem 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie (do 2004r.).
1997  18 kwietnia chór św. Cecylii śpiewa w Bazylice Mariackiej podczas inauguracji obchodów 1000-lecia Chrztu Gdańska dokonanego przez św. Wojciecha.
22 czerwca mają miejsce uroczyste obchody 65-lecia święceń kapłańskich ks. kanonika Pawła Matulewicza (mszy św. przewodniczy Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, homilię głosi kard. Henryk Gulbinowicz).
11 października odbywają się uroczystości 50-lecia parafii św. Jerzego połączone z nawiedzeniem obrazu Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego.
19 października biskup Zygmunt Pawłowicz wizytuje parafię (wizytacja kanoniczna).
1998  14 lutego ks. kanonik Paweł Matulewicz obchodzi 90 urodziny.
19 czerwca rozpoczyna się nawiedzenie rodzin parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego.
20 grudnia Arcybiskup Tadeusz Gocłowski przewodniczy mszy św. związanej z odsłonięciem i poświęceniem pomnika Armii Krajowej w Sopocie.
2006  Późniejsze wydarzenia (od stycznia 1999r.) zamieszczane są w
kronice pracy duszpasterskiej


Opracował: śp. ks. Janusz Witkowski

Źródła: Kronika rzymskokatolickiej parafii św. Jerzego w Sopocie (1947-1991),
Kronika Probostwa Garnizonu Sopot (1945-1992),
Księga Pamiątkowa Chóru św. Cecylii w Sopocie (1945-2006),

Księgi wizytacji parafii garnizonowej i terytorialnej,
ks. Zbigniew Rećko Meldunki z pracy duszpasterskiej w parafii
św. Jerzego w Sopocie (1999-2005),
Księga Ogłoszeń Parafialnych (1991-2006)

Rzymskokatolicka
Parafia Garnizonowa
św. Jerzego w Sopocie
ul. Tadeusza Kościuszki 1
81-704 Sopot
tel/fax: 058 551 05 48
email: sjerzys[małpa]diecezja.gda.pl
jerzysopot[małpa]tlen.pl

Kontakt - Kancelariastat.4u.pl HTML CSS JavaScript PHP Flash DOC PDF SmartMenus KYLOS 1 5 4 0 2 4 4 Statystyka odwiedzin

(C) Rzymskokatolicka Parafia Garnizonowa św. Jerzego, Sopot 2006-2024 :: DHTML menu by SmartMenus :: Hosting by Kylos Data Center
Strona istnieje od: 23.04.2006, 19.27 :: Ostatnia aktualizacja: 25.02.2024, 08.03 :: Online: 1 (max 191) :: Wygenerowano w: 0,001 sek.