Rzymskokatolicka Parafia Garnizonowa św. Jerzego, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 1
 


Serwis wykorzystuje do swojego działania mechanizm plików cookies. Ustawienia plików cookies można definiować w używanej przeglądarce.


Kronika pracy duszpasterskiej (2005)

  2011   2010   2009   2008   2007   2006»   2005
2004   2003   2002   2001   2000   1999
21 XII Betlejemskie Światełko Pokoju.
15 XII Katechezę audiowizualnę Kryzys ojcostwa prowadzą ks. Jacek Nawrot, ojciec duchowny Wyższego Seminarium w Gdańsku-Oliwie i ks. Janusz Witkowski prowadzący Szkołę św. Józefa.
11 XII Koncert Bartka Jaskota z zespołem.
19-26 XI Misje Święte w ramach nawiedzenia parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego prowadzone przez ks. prałata płk. Stanisława Obszyńskiego.

Galeria zdjęć Galeria zdjęć - Misje Święte 2005
11 XI Objęcie parafii przez ks. płk. Romana Dziadosza podczas uroczystości z okazji Dnia Niepodległości. Mszy przewodniczy Biskup Ryszard Kasyna. Homilię głosi ks. kmdr por. Marian Wydra, natomiast klucze do parafii przekazuje nowemu Proboszczowi Dziekan Marynarki Wojennej RP ks. kmdr Bogusław Wrona. Dotychczasowy Proboszcz, ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, zostaje w miejsce ks. Dziadosza kapelanem Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach pokojowych sił ONZ UNIFIL w Libanie.

Galeria zdjęć Galeria zdjęć - Objęcie parafii przez ks. płk Dziadosza
27 X Spotkanie modlitewne połączone ze śpiewem kanonów z Taize.
21-23 X Kurs Filipa - rekolekcje ewangelizacyjne prowadzone przez Gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji.
13 X Czuwanie Fatimskie.
2 X Loteria fantowa zorganizowana przez Akcję Katolicką i parafialny zespół Caritas.
27 IX Uczestnictwo Proboszcza w święcie Polskiego Państwa Podziemnego. Okolicznościowe wystąpienie i modlitwa oraz złożenie wiązanek pod pomnikiem Armii Krajowej w Sopocie.

25 IX Kazania głosi ks. Aleksander Butkiewicz z Witebska na Białorusi. Zbiera ofiary na budowę kościoła.
13 IX Czuwanie Fatimskie.
4 IX Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego z poświęceniem tornistrów pierwszoklasistów.
1 IX Organizacja uroczystości z okazji Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Okolicznościowe wystąpienie i modlitwa oraz złożenie wiązanek pod pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej przy Urzędzie Miasta w Sopocie.
26 VIII Mały odpust. Kazanie odpustowe głosi ks. kmdr Bogusław Wrona, Dziekan Marynarki Wojennej RP. Taca na witraże w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gdyni-Oksywiu.
21 VIII Msza św. pożegnalna z kazaniem ks. Cezarego Komosińskiego, dawnego wikariusza Gwiazdy Morza, wyjeżdżającego na misje do Kazachstanu.
15 VIII Organizacja uroczystości Święta Wojska Polskiego w Sopocie. Msza św. w kościele, złożenie wieńców pod pomnikiem Armii Krajowej, spotkanie z kadrą 1 Morskiego Pułku Strzelców i Dywizjonu Rakietowego oraz ich rodzinami. Odsłonięcie i poświęcenie w kruchcie kościoła tablicy upamiętniającej żołnierzy batalionu Ragnera 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego.
13 VIII Czuwanie Fatimskie.
4-14 VIII Udział Proboszcza wraz z marynarzami (129 osób - marynarzy i kadry) w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę (Grupa Warszawska).
1 VIII Organizacja uroczystości z okazji 60 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego. Okolicznościowe wystąpienie i modlitwa Proboszcza oraz złożenie wiązanek pod pomnikiem Armii Krajowej w Sopocie.
25 VII Po mszy św. wieczornej poświęcenie pojazdów w święto patronalne św. Krzysztofa.
21 VII Uczestnictwo Proboszcza w święcie Policji (Komenda Miejska) w Sopocie.
13 VII Czuwanie Fatimskie.
30 VI Msza św. w kościele przed przysięgą i spowiedź żołnierzy wcielonych do Warszawskiej Brygady Rakietowej przez Dywizjon Rakietowy w Gdyni.
Spotkanie modlitewne połączone ze śpiewami kanonów z Taize.
24 VI Uczestnictwo w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sopocie.
23 VI Msza św. na zakończenie roku szkolnego.
13 VI Czuwanie Fatimskie.
10 VI Wieczorna katecheza audiowizualna w kościele - film z cyklu FRONDA pt. Błogosławieni czystego serca oraz spotkanie z ks. Mieczysławem Piotrowskim, jezuitą, redaktorem naczelnym czasopisma Miłujcie się.
5 VI Kiermasz zorganizowany przez parafialny oddział Akcji Katolickiej - pozyskane środki przeznaczone zostają na obiady szkolne dla dzieci z ubogich rodzin.
31 V Uczestnictwo Proboszcza w pieszej pielgrzymce mieszkańców Sopotu do Katedry w Oliwie.
29 V Suma parafialna w intencji śp. ks. kanonika Pawła Matulewicza w I rocznicę Jego śmierci.
26 V Miejskie uroczystości Bożego Ciała z udziałem kompanii Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej z Gdyni-Babich Dołów oraz przedstawicieli kadry 1 Morskiego Pułku Strzelców i Dywizjonu Rakietowego z Gdyni-Grabówka. Msza św. polowa koncelebrowana przed kościołem garnizonowym.
 
Przygotował: ks. Rafał Urbański
22 V Uroczystość I Komunii Świętej.
13 V Czuwanie Fatimskie.
8 V Uczestnictwo Proboszcza w uroczystości pod pomnikiem Armii Krajowej w Sopocie z okazji 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. Zorganizowanie mini wystawy okazjonalnej w sali katechetycznej na plebanii - rekonstrukcje umundurowania polskich żołnierzy walczących na frontach II wojny światowej.
6 V Uczestnictwo Proboszcza w święcie Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie.
3 V Organizacja sopockich uroczystości miejskich z okazji Święta Konstytucji 3 Maja z udziałem Metropolity Gdańskiego, wojska, przedstawicieli parlamentu i władz miejskich. Msza św. w kościele garnizonowym, przemarsz pod pomnik Armii Krajowej w Sopocie, capstrzyk przy pomniku.
Poświęcenie tablicy upamiętniającej nadanie sopockiemu molo im. Jana Pawła II.
 
Przygotował: śp. ks. Janusz Witkowski
29 IV Uroczystość Bierzmowania. Przewodniczy Biskup Ryszard Kasyna.24 IV Uroczystość odpustowa w kościele garnizonowym z udziałem kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, przedstawicieli kadry 1 Morskiego Pułku Strzelców, Dywizjonu Rakietowego oraz władz miejskich, sopockiej policji i straży pożarnej. Mszy św. przewodniczy i kazanie głosi ks. prałat Stanisław Dułak, dziekan Sopotu. Mini festyn parafialny - grochówka, gry i zabawy dla najmłodszych, koncert sopockiego barda Tadeusza Masowy.
15 IV Wieczorna katecheza audiowizualna w kościele - film z cyklu FRONDA pt. Narkomani oraz spotkanie z członkami katolickiej międzynarodowej wspólnoty CENACOLO. Na zakończenie katechezy indywidualna modlitwa wstawiennicza.
11 IV Apel Jasnogórski w kościele o godz. 21.00 w dniu zakończenia żałoby po pogrzebie Jana Pawła II.
8 IV Modlitewne czuwanie w kościele podczas transmisji z pogrzebu Jana Pawła II - w świątyni we współdziałaniu z władzami miejskimi zostaje ustawiony telebim do transmisji telewizyjnej. Wieczorem o godz. 21.00 msza św. w dniu pogrzebu sprawowana w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II.
7 IV Msza św. pracowników i uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Sopocie w intencji Ojca Świętego odprawiana przez katechetę ks. Janusza Witkowskiego jako spontaniczna inicjatywa społeczności szkolnej. Złożenie w darze ołtarza Papieskiej Księgi Serc. Po mszy wszyscy tworzą pod kościołem z zapalonych lampek napis Ojcze Święty kochamy Cię otoczony sercem.

Galeria zdjęć Galeria zdjęć - Papieska Księga Serc
3-7 IV Przed ołtarzem Matki Bożej Częstochowskiej zostaje wyłożona księga. Do 11 IV powstaje w ten sposób Papieska Księga Serc, w której znajduje się łącznie 681 wpisów.
  Apele Jasnogórskie w kościele o godz. 21.00 połączone z czuwaniem modlitewnym.
2 IV O godz. 22.00 w kościele msza św. koncelebrowana po wiadomości o śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II sprawowana w Jego intencji - ludzie schodzą się spontanicznie na głos bijących dzwonów kościelnych.

Galeria zdjęć Galeria zdjęć - Pamiętny wieczór
27 III Rezurekcja z udziałem kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP. Uroczysta procesja na placu przed kościołem. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczy oraz kazanie głosi ks. Janusz Witkowski.
24-26 III Triduum Paschalne. Liturgia w kościele. W Wielki Piątek wartę przy Grobie Pańskim pełnią marynarze 1 Morskiego Pułku Strzelców, a w Wielką Sobotę marynarze 1 Morskiego Pułku Strzelców oraz żołnierze Dywizjonu Rakietowego z Gdyni-Grabówka. W Wielką Sobotę W kaplicy kompleksu Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Gdyni-Grabówku o godz. 10.00 poświęcenie pokarmów dla rodzin kadry mieszkającej w pobliskim osiedlu. Z kolei w naszym kościele o godz. 12.00 poświęcenie pokarmów z udziałem delegacji 1 Morskiego Pułku Strzelców i Dywizjonu Rakietowego z Gdyni-Grabówka.
23 III Uroczystość poświęcenia krzyży (katolickiego i prawosławnego) na cmentarzu żołnierzy radzieckich w 60 rocznicę zakończenia walk w Sopocie w 1945r. Obecność konsulów Rosji, Białorusi i Ukrainy. Krzyże wykonane i ustawione na wniosek Proboszcza przez władze miasta Sopotu.
21-22 III Rekolekcje wielkopostne dla żołnierzy Dywizjonu Rakietowego w Gdyni. Każdego dnia msza św. z nauką i okazja do spowiedzi wielkopostnej.
20 III Odwiedziny marynarzy 1 Morskiego Pułku Strzelców w ośrodku Kancelarii Prezydenta na Helu. Msza św. oraz spowiedź przedświąteczna.
18 III Uczestnictwo w drodze krzyżowej ulicami Sopotu.
15-16 III Rekolekcje wielkopostne dla marynarzy 1 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni (1 batalion w Gdyni-Redłowie i 2 batalion w Gdyni-Witominie). Każdego dnia msza św. z nauką i okazja do spowiedzi wielkopostnej.
11 III Wieczorna katecheza audiowizualna w kościele - film z cyklu FRONDA pt. Pożegnanie z cnotą i spotkanie z ks. Zbigniewem Drzałem oraz wspólnotą Czystości Serc. Na zakończenie katechezy występ młodzieżowego chóru gospel JUVENTUS.
6 III W kościele w godzinach wieczornych przedstawienie misterium Stacye Jerozolimskie, czyli Droga Krzyża Świętego w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego z Gdyni.
28-30 II Rekolekcje wielkopostne w parafii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzi ks. Zbigniew Rutkowski, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
24 II Spotkanie modlitewne połączone ze śpiewem kanonów z Taize.
20-22 II Parafialne rekolekcje wielkopostne prowadzi ks. kmdr por. Jan Maliszewski, kapelan garnizonu Hel.
Przez cały Wielki Post dodatkowy dyżur w konfesjonale w godz. 17.00-18.00.
16 II Rozpoczęcie wielkopostnych nauk dla dorosłych przygotowujących się do bierzmowania.
11 II Msza św. dla chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych.
Katecheza audiowizualna w kościele - film z cyklu FRONDA pt. Nawróceni oraz spotkanie z Dariuszem Malejonkiem, liderem zespołu Houk (grającym również w zespołach 2Tm 2,3 oraz Arka Noego). Na zakończenie katechezy akustyczny koncert ewangelizacyjny Darka Malejonka.
29 I Sopocki oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich organizuje wieczór poezji, śpiewu kolęd i pieśni patriotycznych Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą.
19 I Spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków oddział Sopot.
18 I Spotkanie opłatkowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Urzędzie Miejskim w Sopocie.
14 I Katechezę audiowizualną Walka postu z karnawałem prowadzi Jan Pospieszalski.
9 I Spotkanie opłatkowe członków grup i wspólnot działających przy parafii.
 
Przygotował: ks. Rafał Urbański
  «2004

Rzymskokatolicka
Parafia Garnizonowa
św. Jerzego w Sopocie
ul. Tadeusza Kościuszki 1
81-704 Sopot
tel/fax: 058 551 05 48
email: sjerzys[małpa]diecezja.gda.pl
jerzysopot[małpa]tlen.pl

Kontakt - Kancelariastat.4u.pl HTML CSS JavaScript PHP Flash DOC PDF SmartMenus KYLOS 1 5 4 0 2 3 7 Statystyka odwiedzin

(C) Rzymskokatolicka Parafia Garnizonowa św. Jerzego, Sopot 2006-2024 :: DHTML menu by SmartMenus :: Hosting by Kylos Data Center
Strona istnieje od: 23.04.2006, 19.27 :: Ostatnia aktualizacja: 25.02.2024, 08.03 :: Online: 1 (max 191) :: Wygenerowano w: 0,002 sek.